Hem

BRF Smörhålan

Snabb länkar

Felanmälan


Vid fel i lägenhet eller i fastigheten, även akuta fel Åby Fastighetsservice, Christer Johansson

Mobil: 070-589 59 07


Störningsjour (väktare)

Securitas 031-80 14 50


Vid brand

Ring alltid 112 vid brand


Låsproblem

SafeTeam 031-80 24 80


Bredband, TV och telefon

ComHem 0771-55 00 00

Telenor 020-71 00 70


Ekonomisk och teknisk förvaltning samt medlemsförteckning

Husjuristerna i Göteborg AB

Kontaktperson Sandra Bäck,

0722-03 30 71 eller sandra.back@husjuristerna.se

Hemsida för boende


Fastighetsskötsel, skötsel av grönytor samt vinterväghållning utförs på entreprenad av Åby Fastighetsservice, se kontaktuppgifter ovan.


Trappstädning sköts av VMP Städ

Nyinflyttat

Om du är ny inflyttad eller har planer att flytta in till oss. Klicka här för mer info.