Hem

BRF Smörhålan

Aktuell Information

2020-02-22: Vattenläcka

Information från Mölndals stad:


På grund av vattenläcka meddelas att vattnet i huskropp Gladiolusgatan är avstängt och Irisgatan har bara kallvatten.
Prognosen är att det varar till sent eftermiddag eller kväll idag 22/2.
Vatten finns att tillgå från vattenpost Baazgatan 5c.
Vattenläckan är inte i vårt område och kommer troligast inte att drabba förråd och lokaler i vår förening.


Mer info från Mölndals stad:

https://www.molndal.se/startsida/arkiv/servicemeddelande/servicemeddelanden/2020-02-22-vattenavbrott-gladiolusgatan.html

 Snabb länkar

Felanmälan


Vid fel i lägenhet eller i fastigheten, även akuta fel Åby Fastighetsservice, Christer Johansson

Mobil: 070-589 59 07


Störningsjour (väktare)

Securitas 031-80 14 50


Vid brand

Ring alltid 112 vid brand


Låsproblem

SafeTeam 031-80 24 80


Bredband, TV och telefon

ComHem 0771-55 00 00

Telenor 020-71 00 70


Ekonomisk och teknisk förvaltning samt medlemsförteckning

Husjuristerna i Göteborg AB

Kontaktperson Sandra Bäck,

0722-03 30 71 eller sandra.back@husjuristerna.se

Hemsida för boende


Fastighetsskötsel, skötsel av grönytor samt vinterväghållning utförs på entreprenad av Åby Fastighetsservice, se kontaktuppgifter ovan.


Trappstädning sköts av VMP Städ

      Nyinflyttat

          Om du är ny inflyttad eller har planer att            flytta in till oss. Klicka här för mer info.