För medlemmar

BRF Smörhålan

Medlemskap

På denna sidan har vi sammanställt lite information om vad det innebär att bo i föreningen.Kalender

Föreningen har en kalender där vi kommer att lägga in aktiviteter, möten m.m. För att se vad som är på gång eller om släpkärran/aktivitetslokalen är ledig just när Du vill ha den så gå in på följande länk till Kalendern.Stadgar

Stadgar för föreningen finns i denna pdf-fil, 2.2MB.Medlemskap i föreningen, försäljning/köp av lägenhet

Om ni har frågor rörande medlemskap eller köp/försäljning av lägenheten kontakta då gärna styrelsens representant. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten, tex lägga nytt golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, tex om ni vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan ni sätter igång. Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i lägenheten, de bör i första hand utföras dagtid.Ansvarslista

Lägenhetsinnehavare får inte beställa hantverkare att utföra arbeten rörande sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavaren svarar alltid för kostnader för exempelvis hantverkare som lägenhetsinnehavaren har beställt eller arbeten som denne låtit utföra - oavsett vilka åtgärder som faktiskt utförts. Det är bara föreningens styrelse, eller vår fastighetsskötare Åby Fastighetsservice som har rätt att beställa eller låta utföra arbeten för bostadsrättsföreningen.


När ni bor i bostadsrätt skall ni tänka på att skaffa en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Om olyckan är framme och det är bostadsrättsinnehavaren som är orsakande (p g a slarv , felaktig installation av t.ex. tvätt - eller diskmaskin) får bostadsrättsinnehavaren betala föreningens självrisk om skadan är så omfattande att det har uppstått skador på fastigheten. I §5 i stadgarna står detaljerat vilka skyldigheter och rättigheter bostadsrätts-innehavaren har och vilka föreningen har, men här är en kort sammanfattning vad ni ansvarar för:


  • ytskikt på rummens väggar, golv och tak samt den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt
  • fuktisolerande skikt i badrum och våtrum
  • sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; el- och vattenledningar
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar. Men inte för ytterdörrens yttersida eller för målning av utifrån synliga delar av fönster och fönsterdörrar
  • glas och beslag i fönster och dörrar
  • målning av radiatorer och värmeledningar
  • klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås
  • köksfläkt eller dylikt som inte är ansluten till husets ventilationssystem
  • brandvarnare
  • målning av insida av balkongfront samt golv

Se också Konsumenternas försäkringsbyrå www.konsumenternasforsakringsbyra.se.Brandskydd

Styrelsen för vill påminna om att det är ett myndighetskrav att det skall finnas fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Brandvarnare skall införskaffas och skötas av lägenhetsinnehavaren. Brandvarnaren bör bytas cirka vart tionde år och batterierna minst en gång per år. Glöm inte att testa funktionen på brandvarnaren, de flesta testar bara batteriet genom att trycka på den oftast inbyggda testknappen. Gå in på Räddningstjänstens hemsida www.rsgbg.se och läs mer om hur man testar funktionen på brandvarnaren.Källarförråd

Till varje lägenhet ingår ett förråd i hyran. Förråden finns i källaren, en del i källargången, andra i skyddsrummen. Kontakta styrelsen eller tidigare lägenhetsinnehavare om du saknar förråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Behöver ni mer utrymme har föreningen andra lokaler för uthyrning, kontakta styrelsen representant för mer information.Andrahandsuthyrning

Föreningen tillämpar ett strikt regelverk då det gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Sådan uthyrning skall alltid godkännas av styrelsen, och är tillåten under maximalt två (2) år om godtagbara skäl kan anges.En uthyrning av lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande kan medföra att nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt skall ev. förhyrd P-plats och extra lokaler (förråd) återlämnas till föreningen. Har ni frågor rörande andrahandsuthyrning kontakta då gärna styrelsens representanter för dessa ärenden.


Begäran om andrahandsuthyrning skall lämnas skriftligen till styrelsen och skall innehålla skälet till begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Styrelsen måste meddelas rörande önskemålet om andrahandsuthyrning i så god tid att ärendet hinner behandlas på ett ordinarie styrelsemöte. Lämna med andra ord in din ansökan minst en månad före den tidpunkt du önskar att andrahandsuthyrningen ska träda ikraft. Andrahandsuthyrning av hyresrätter är förbjuden!Erbjudanden

Mäklarhuset har fått Styrelsens uppdrag att sköta försäljningen av hyreslägenheter. Mäklarhuset erbjuder även samtliga boende i föreningen en gratis bankvärdering (värde 2 500 kr). Kontakta Mäklarhuset på molndal@maklarhuset.se eller

031-67 45 50.Om ni tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar (köper) din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemsakp skall även ett exemplar av överlåtesleavtalet lämnas till styrelsen.

Trivselregler


Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen. Är alla rädda om våra gemensamma lokaler blir det både billigare och trevligare för oss alla. Om vi följer några enkla trivselregler blir det en god gemenskapen i vår förening och du får glada grannar.


Du skall ha fått ett litet häfte där våra trivselregler, stadgar och lite till finns samlat.


Trivselreglerna gäller inte bara dig som lägenhetsinnehavare. Familjemedlemmar, gäster, inneboende samt hantverkare som utför arbete åt dig omfattas också av reglerna. Även föreningens hyresgäster och andrahands-hyresgäster omfattas av reglerna.


Ljudnivåer

Ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du dämpar ljudnivån. Mellan klockan 22 och 7 bör vi iaktta "största möjliga tystnad" under vardagarna. Även söndagar bör vi tänka lite extra på våra grannar. Ingen blir glad av att väckas kl 8 en söndag av en borrmaskin! Har du en tvättmaskin som inte är tyst eller "står still" bör du undvika känsliga tider.


Det ekar en del i våra trapphus, din granne kanske behöver sova även på "udda" tider. Om du någon gång ordnar en större fest eller utför något bullrande arbete i lägenheten är det bra att informera grannarna med ett meddelande på anslagstavlan i entrén. Informera gärna personligen de närmast berörda.


Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten att visa hänsyn gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som till exempel trapphus och tvättstuga.


Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum, planteringar och övriga

gemensamma lokaler. Du kan inte förvarar privata saker där. Det är dessutom en stor säkerhetsrisk att ställa barnvagnar, cyklar o. dyl. i trapphus. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

Det är rökförbud i alla gemensamma utrymmen och bör även undvikas på balkonger.

Anmäl omgående till styrelsen om något akut fel uppstår eller om du ser skadedjur i lägenheter eller föreningens gemensamma lokaler.


Gemensamma kostnader

Tänk på att vara rädd om ich väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om en akut skada inträffar i huset, kontakta i första hand någon i styrelsen eller vår fastighetsskötare, Åby Fastighets AB.


Var sparsam med vattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnaden för värme, vatten och el är en stor del av föreningens driftkostnader som vi alla betalar gemensamt.


Stoppa tjuven

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse och därmed extra kostnader. Lämna inte dörrar till källare och övriga gemensamma utrymmen olåsta. Anmäl ev. skador till fastighetsskötaren eller styrelsen.


Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer

Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummen eller ställas utanför porten i cykelställ. Endast barnvagnar och rullatorer får förvaras i avsedda barnvagnsrum i respektive trappuppgång. Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller rullatorer i trapphusen på grund av brandskyddsregler.


Bilkörning och parkering av fordon är förbjudet inom bostadsområdet. Kör sakta och försiktigt på våra gator och parkeringar. Barn kan leka bakom bilar eller buskarna!


Vår- och höststädning

Tillsammans kan vi vår och höst snygga till både inner- och yttermiljö på de städdagar vi anordnar. Passa på och dra ditt strå till stacken för vår gemensamma trevnad och kanske växla några ord med en granne. Vi avslutar med någon typ av förtäring.


Husdjur

Alla boende har en skyldighet att alltid visa hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet att rasta hund eller katt eller ha dem okopplade inom föreningens område tex trappor, källare eller på gården. Hund- och kattägare är skyldiga att se till att djuren inte stör andra boende eller skadar och förorenar exempelvis lekplatser, sandlådor, gräsmattor och rabatter. Du får ha husdjur om inte grannarna upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande.


Det är inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område på grund av att matrester kan locka till sig råttor och andra skadedjur.


Våra trivselregler finns för allas trevnad!

Blanketter

Hyra av bilplats - kontrakt

Ansökan om medlemskap i föreningen

Fullmakt inför årsstämma

Ansökan om andrahandsuthyrning

Hyreskontrakt vid andrahandsuthyrning

Avstående från besittningsrätt (vid andrahandsuthyrning)

Överlåtelseavtal bostadsrätt


Samtliga blanketter är ifyllningsbara och lämnas direkt till styrelsemedlem eller i föreningens brevlåda på Irisgatan 6C. Ansökan om medlemskap skall åtföljas av bevittnad kopia på överlåtelseavtal eller liknande handling.


Acrobat Reader krävs för att kunna öppna och fylla i blanketterna, läs mer på Adobe nedladdningssida. Mac-användare öppnar dokumenten och fyller i blanketterna i Program / Förhandsvisning.app

Felanmälan


Vid fel i lägenhet eller i fastigheten, även akuta fel Åby Fastighetsservice, Christer Johansson

Mobil: 070-589 59 07


Störningsjour (väktare)

Securitas 031-80 14 50


Vid brand

Ring alltid 112 vid brand


Låsproblem

SafeTeam 031-80 24 80


Bredband, TV och telefon

ComHem 0771-55 00 00

Telenor 020-71 00 70


Ekonomisk och teknisk förvaltning samt medlemsförteckning

Husjuristerna i Göteborg AB

Kontaktperson Sandra Bäck,

0722-03 30 71 eller sandra.back@husjuristerna.se

Hemsida för boende


Fastighetsskötsel, skötsel av grönytor samt vinterväghållning utförs på entreprenad av Åby Fastighetsservice, se kontaktuppgifter ovan.


Trappstädning sköts av VMP Städ.

Sophantering


Hushållssopor

I den vanliga soppåsen kan du t ex slänga:


Hushållsavfall

Blöjor, tamponger och bindor

Tvättlappar, våtservetter och näsdukar

Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik

Dammsugarpåsar

Fönsterkuvert

Trasigt porslin i mindre mängder

Kattsand

Trasiga kläder, nylonstrumpbyxor

(Listan är hämtad från Göteborgs kommun.) Vill du läsa mer finns mer info på Mölndals Stads hemsida, www.molndal.se och på följande länk


Återvinningsstation

Glas, papper, plast och metall samt tidningar och småbatterier slänger du på återvinningsstation vid parkeringen längst ner på Irisgatan.

OBS! Glödlampor och lysrör får inte slängas här. Stekpannor, galler och andra material lämnar du på återvinningscentralen.


Grovsoprum

En del grovsopor kan du slänga i vårt grovsoprum som finns vid parkeringen längst ner på Irisgatan. Det har öppet tisdagar 08:00 - 19:00. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Det är inte tillåtet att slänga färgburkar, vitvaror och farligt avfall. Vi delar detta grovsoprum med BRF Katrineberg och betalar för varje tömning. Ställ inte sopor utanför när det är låst!


Miljöstation

Allt farlig avfall – starka rengöringsmedel, nagellack, lösningsmedel, oljor, termometrar med kvicksilver, färgrester med mera lämnar du på en miljöstation, t ex vid Statoil på Nedanvägsgatan.


P-plats, garage och besöksparkering


Föreningen har 110 parkeringsplatser och 30 garageplatser för uthyrning till lägenhetsinnehavare. Uthyrning av garage/parkeringsplatser sköts av Rolf,rolf@smorhalan.se


Kostnader:

P-plats: 150kr/månad

Garageplats: 423kr/månad

Max två p-platser/garage per lägenhet

Andrahandsuthyrning av P-platser eller garage är inte tillåtet.

Besöksparkering

Föreningen har besöksparkeringar längs med garagen mellan Irisgatan och Gladiolusgatan. Observera att parkeringsavgiften skall betalas i automaten vid Gladiolusgatan. Parkeringsautomaten på Irisgatan tillhör BRF Katrineberg och gäller inte på våra parkeringsplatser.

P-övervakningen hanteras av Parkeringstjänst Väst AB, Tel. 031-51 88 10

Tvättstugor


Föreningen har tre tvättstugor som finns på Gladiolusgatan 5A, Irisgatan 2C och Irisgatan 6C. Där finns en bokningstavla där du hänger ett tvättlås för tidbokning i korridoren utanför tvättstugan.

Gladioliustagatan 5A och Irisgatan 2C


Måndag - söndag kan du välja något av dessa tvättpass:

08:00 - 11:00

11:00 - 14:00

14:00 - 17:00

17:00 - 20:00


Irisgatan 6C


Måndag - söndag kan du välja något av dessa tvättpass:

08:00 - 12:00

12:00 - 16:00

16:00 - 20:00


Om inbokat tvättpass inte påbörjats inom en timme får tiden nyttjas av annan lägenhetsinnehavare. Respektera andras tvättider!

Tvättlåset skall sitta kvar tills du tömt torkrum eller tumlare för att andra skall veta vem som äger tvätten. Sitter det inget tvättlås i tavlan eller i dörren kan tvätten betraktas som kvarglömd och slängas av nästa tvättare. Har du tappat nycklarna till tvättlåset kan du kvittera ut ett nytt lås med nya nycklar på expeditionen för 150 kr.


Torkrum och tumlare skall tömmas senast 1 timme efter avslutat tvättpass. Då skall även tvättlåset tas bort från tavlan. Det är absolut förbjudet att tvätta mattor i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Skador eller fel skall omedelbart anmälas till fastighetsskötaren.


Regler för användning, samt tidbokning, finns anslaget vid tvättstugan.


Lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den.

TV

Föreningen erbjuder kabeltv med 15 kanaler från ComHem och ingår i hyran.

En lista med aktuella tv-kanaler hittar du på ComHems hemsida.

Det går även att skaffa egna abbonemang på fler kanaler via ComHem eller via andra leverantörer via fiber(bredbandsuttaget) eller vanliga telefonjacket. Detta får lägenhetsinnehavaren själv beställa och betala.


Bredband

Föreningen har installerat uttag för bredband i alla lägenheter, men lägenhetsinnehavaren får själva teckna avtal med bredbandsleverantör. Bredbandsbolaget erbjuder upp till 100Mbit/s via fiber. Uttaget brukar sitta innanför ytterdörren. Det finns även möjlighet att få bredband via ComHem eller via vanliga telefonjacket.


Parabol

Parabol får inte monteras på fasaden, balkongräcket eller på fönsterkarm. Parabol får ställas på balkonggolvet, men ej förankras i golv, vägg eller tak. Hela parabolen skall rymmas innanför balkongräcket och för att minska ev. skaderisker placeras så lågt som möjligt.