Hem

Aktuell Information


2021-09-26 AVIEN FÖR LÄGENHETS-AVGIFTEN/HYRAN FÖRSENAD

Information om Avien


2021-09-01 Förändring i tv-grundutbud

Information om ändring i tv-grundutbud


2021-09-01 Direktnummer till Sappa

Information om direktnummer


2021-04-28 Projektsida parkeringarna

Ny flik i menyn finns där all information gällande renoveringen av föreningens parkeringar kommer att publiceras2021-03-28 Omkoppling till Sappa

Info om omkopplingen 30 mars


2021-03-27 Beställa router från Sappa

Information om att beställa router


Lathund hur man beställer Router på webben från Sappa


2021-03-15 Bredband från Sappa

Välkomsbrev från Sappa


Snabb länkar

Felanmälan


Vid fel i lägenhet eller i fastigheten, även akuta fel Åby Fastighetsservice, Christer Johansson

Mobil: 070-589 59 07


Störningsjour (väktare)

Securitas 031-80 14 50


Vid brand

Ring alltid 112 vid brand


Låsproblem

SafeTeam 031-80 24 80


Bredband, TV och telefon

Sappa 0770-457347

ComHem/Tele 2 0771-55 00 00

Telenor 020-71 00 70


Ekonomisk och teknisk förvaltning samt medlemsförteckning

Husjuristerna i Göteborg AB

Kontaktperson Sandra Bäck,

0722-03 30 71 eller sandra.back@husjuristerna.se

Hemsida för boende


Fastighetsskötsel, skötsel av grönytor samt vinterväghållning utförs på entreprenad av Åby Fastighetsservice, se kontaktuppgifter ovan.


Trappstädning sköts av VMP Städ

      Nyinflyttat

          Om du är ny inflyttad eller har planer att            flytta in till oss. Klicka här för mer info.