Kontakt

BRF Smörhålan

Kontakt

Expeditionen är belägen på Irisgatan 2A och är öppen ojämna veckor torsdagar mellan kl.17:00-18:00. Välkomna!! Vid andra tider hänvisar vi till 0707-351685. Var vänliga att respektera detta.

 

Där kan du träffa en representant för styrelsen. Du kan ställa frågor, framföra klagomål eller bara prata lite. Där finns även en förslagslåda (brevlådan) där du kan lämna dina förslag och idéer. I en skrivelse måste ditt lägenhetsnummer och namn finnas med. Anonyma klagomål eller ideer fäster vi ingen större tilltro till. Om vi inte kan kontrollera eller verifiera uppgifter kan vi inte agera. Du kan ange i brevet om du vill vara anonym. Styrelsen har tystnadsplikt!!

 

Styrelsen 2020-2021

Ordförande

Ordförande, ekonomi, nycklar, parkering/Garagefördelning

Ledamot

Tvättstugor, energi, överlåtelser, släpkärror, aktivitetslokal

Ledamot

Sekreterare, Protokoll

Ledamot

IT/TV/Telefoni, hemsida

Suppleant

Tvättstugor, Trädgårdsgruppen, Mark & Miljö

Suppleant

Trädgårdsgruppen, Mark & Miljö

Suppleant

Trädgårdsgruppen, Mark & Miljö, Lokaler

Suppleant

Teknik & Parkering

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll.


Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter.


Aktivitetsgruppen

Vi vill att vår bostadsrättsförening skall präglas av gemenskap och trivsel. För att vi skall kunna få detta behövs det engagemang från oss och från de som bor här oavsett om man hyr eller äger lägenheten. Vi har till vårt förfogande en gård med grillplats samt en lokal där vi kan träffas och ha trevligt. En aktivitetsgrupp finns för att genomföra gemensamma aktiviteter. Aktivitetsgruppen består av Björn Näzell.


Lokalen finns även till för Er som vill använda den till t.ex. barnkalas, familjemiddagar etc.


För att se vad som är på gång i området eller om lokalen är ledig just när Du vill ha den så gå in på följande länk till Kalendern.


För information och bokning av lokalen kontakta Björn Näzell, Tel: 0735-004907


Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen består av medlemmar i Smörhålan som träffas regelbundet för att planera hur föreningens utemiljö skall bli trivsammare för medlemmar i alla åldrar. Under våren 2010 beskars föreningens större träd av inhyrd trädgårdsmästare och arborist. Under försommaren grävdes gamla rötter samt buskar som dött under den stränga vinter upp och ersattes av nya växter. Under våren 2011 byggs det nya altaner till alla lägenheter med uteplats.


Är du intresserad av föreningens långsiktiga planering av utemiljön, tex planteringar, lekplatser mm kontakta ansvarig för trädgårdsgruppen i styrelsen.