Hem

BRF Smörhålan

Snabb länkar

Felanmälan

 

Vid fel i lägenhet eller i fastigheten, även akuta fel Åby Fastighetsservice, Christer Johansson

Mobil: 070-589 59 07

 

Störningsjour (väktare)

Securitas 031-80 14 50

 

Vid brand

Ring alltid 112 vid brand

 

Låsproblem

SafeTeam 031-80 24 80

 

Bredband, TV och telefon

ComHem 0771-55 00 00

Bredbandsbolaget 020-71 00 70

 

Ekonomisk och teknisk förvaltning samt medlemsförteckning

Husjuristerna i Göteborg AB

Kontaktperson Sandra Rowa,

076-7716024 eller info@husjuristerna.se

Fastighetsskötsel, skötsel av grönytor samt vinterväghållning utförs på entreprenad av Åby Fastighetsservice, se kontaktuppgifter ovan.

 

Trappstädning sköts av VMS-städ.

Nyinflyttat

Om du är ny inflyttad eller har planer att flytta in till oss. Klicka här för mer info.